>
IX
X
XI
XII
XIII
Jan G. ♂
*±1710
†<1810
X 06-02-1735 Oosterzee
Antje (A.)K. ♀
*±1711
Eling J. van de Boer ♂
*14-01-1753 Oosterzee
320 ♂
Eling Jans van de Boer
*14-01-1753 Oosterzee
~21-01-1753 Oosterzee
relaties:
(1) huwelijk 24-08-1783 in Lemmer-Follega-Eesterga met
Reinskjen (Reintjen) Jochems
leeftijd: < 28 jaar
*01-03-1761 Lemmer
~08-03-1761 Lemmer
<1789
(2) huwelijk 09-08-1789 in Oosterzee - Echten met
Grietje Jans
leeftijd: < 42 jaar
*±1765
<1807
(3) huwelijk 14-06-1807 in Oosterzee - Echten met
Antje Yskes
* Lemmer
640 ♂
Jan Gerbens
leeftijd: < 100 jaar
*±1710
<1810
huwelijk 06-02-1735 in Oosterzee met
Antje (Annegjen) Karstes
leeftijd:
*±1711
641 ♀
Antje (Annegjen) Karstes
leeftijd:
*±1711
huwelijk 06-02-1735 in Oosterzee met
Jan Gerbens
leeftijd: < 100 jaar
*±1710
<1810