>
V
VI
VII
VIII
IX
Gerrit Z. Hofstra ♂
X >1748
Rigtje W. ♀
Jacobus G. Hofstra ♂
*10-10-1765 Akkrum
†25-09-1847 Utingeradeel
X 30-04-1811 Akkrum
Gabe A. Fennema ♂
*1763
†15-07-1838 Utingeradeel
X 26-08-1787 Akkrum
Bontje A. ♀
Reinskje(n) G. Fennema ♀
*1788 Akkrum
†26-09-1857 Utingeradeel
Gerrit J. Hofstra ♂
*27-03-1822 Akkrum
†25-01-1886 Akkrum
X 17-05-1846 Utingeradeel
Freerk J. van Es ♂
†03-08-1827 Akkrum
Trijntje Willems ♀
Jentje F. van Es ♂
*14-10-1799 Akkrum
†29-06-1879 Utingeradeel
X 06-07-1822 Utingeradeel
Pieter G. Hofstra ♂
*1753
†30-10-1824 Utingeradeel
X 26-08-1792 Akkrum
Minke Harings ♀
Rigtje P. Hofstra ♀
*11-08-1794
†25-05-1839 Utingeradeel
Pietje J. van Es ♀
*20-01-1826 Utingeradeel
†01-07-1917 Akkrum
Gabe Hofstra ♂
*04-08-1855 Baard
†02-11-1946 Nes (Utingeradeel)
X 12-05-1881 Utingeradeel
Anne M. Zonneveld ♂
*1774 Akkrum
†06-04-1818 Akkrum
X 25-06-1809 Akkrum
Sjoukje (S.)A. Zantema ♀
*1789
†13-03-1862 Utingeradeel
Minne A. Zonneveld ♂
*1811 Akkrum
†01-08-1884 Haskerland
X 30-05-1829 Utingeradeel
Johannes D. de Haan ♂
*1775 Akkrum
†07-12-1859 Schoterland
X 04-01-1800 Akkrum
Janke I. Brandsma ♀
*1776 Oldeboorn
†15-06-1861 Schoterland
Trijntje J. de Haan ♀
*1801 Akkrum
†26-06-1877 Utingeradeel
Anne M. Zonneveld ♂
*1830 Scharnegoutum
†06-07-1891 Utingeradeel
X 04-05-1854 Utingeradeel
Fokke U. van der Leen ♂
*1758 Akkrum
†27-12-1825 Utingeradeel
X 01-06-1783 Akkrum
Klaaske H. ♀
*1756 Oldeboorn
†20-02-1818 Utingeradeel
Hessel F. van der Leen ♂
*1795 Akkrum
†28-12-1844 Utingeradeel
X 13-06-1818 Utingeradeel
Nanne E. Visser ♂
*1757
†08-06-1815 Idaarderadeel
Meintje G. ♀
*1756
†02-05-1818 Idaarderadeel
Gerbrig N. Visser ♀
*1798 Friens
†05-04-1867 Utingeradeel
Houkjen H. van der Leen ♀
*23-12-1830 Utingeradeel
†31-12-1863 Utingeradeel
Sytske Zonneveld ♀
*27-04-1859 Langezwaag
Gerrit Hofstra ♂
*26-07-1883 Akkrum
†20-04-1971
18 ♂
Gerrit Hofstra
leeftijd: 87 jaar
*26-07-1883 Akkrum
20-04-1971
huwelijk 09-05-1907 in Rauwerderhem met
Jitske Deelstra
leeftijd: 72 jaar
*10-04-1884 Birdaard
22-01-1957
36 ♂
Gabe Hofstra
leeftijd: 91 jaar
*04-08-1855 Baard
02-11-1946 Nes (Utingeradeel)
huwelijk 12-05-1881 in Utingeradeel met
Sytske Zonneveld
leeftijd:
*27-04-1859 Langezwaag
72 ♂
Gerrit Jacobus Hofstra
leeftijd: 63 jaar
*27-03-1822 Akkrum
25-01-1886 Akkrum
huwelijk 17-05-1846 in Utingeradeel met
Pietje Jentjes van Es
leeftijd: 91 jaar
*20-01-1826 Utingeradeel
01-07-1917 Akkrum
144 ♂
Jacobus Gerrits Hofstra
leeftijd: 81 jaar
*10-10-1765 Akkrum
~26-10-1765 Akkrum
25-09-1847 Utingeradeel
relaties:
(1) huwelijk 13-05-1798 in Akkrum met
Antje Sipkes
(2) huwelijk 30-04-1811 in Akkrum met
Reinskje(n) Gabes Fennema
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1788 Akkrum
26-09-1857 Utingeradeel
288 ♂
Gerrit Zijnes Hofstra
relaties:
(1) huwelijk >1748 met
Rigtje Wytzes
(2) huwelijk <1753 met
Suster Jeltes
289 ♀
Rigtje Wytzes
huwelijk >1748 met
Gerrit Zijnes Hofstra
145 ♀
Reinskje(n) Gabes Fennema
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1788 Akkrum
26-09-1857 Utingeradeel
huwelijk 30-04-1811 in Akkrum met
Jacobus Gerrits Hofstra
leeftijd: 81 jaar
*10-10-1765 Akkrum
~26-10-1765 Akkrum
25-09-1847 Utingeradeel
290 ♂
Gabe Atzes Fennema
leeftijd: 74 of 75 jaar
*1763
15-07-1838 Utingeradeel
huwelijk 26-08-1787 in Akkrum met
Bontje Andrys
291 ♀
Bontje Andrys
huwelijk 26-08-1787 in Akkrum met
Gabe Atzes Fennema
leeftijd: 74 of 75 jaar
*1763
15-07-1838 Utingeradeel
73 ♀
Pietje Jentjes van Es
leeftijd: 91 jaar
*20-01-1826 Utingeradeel
01-07-1917 Akkrum
huwelijk 17-05-1846 in Utingeradeel met
Gerrit Jacobus Hofstra
leeftijd: 63 jaar
*27-03-1822 Akkrum
25-01-1886 Akkrum
146 ♂
Jentje Freerks van Es
leeftijd: 79 jaar
*14-10-1799 Akkrum
29-06-1879 Utingeradeel
relaties:
(1) huwelijk 06-07-1822 in Utingeradeel met
Rigtje Pieters Hofstra
leeftijd: 44 jaar
*11-08-1794
25-05-1839 Utingeradeel
(2) huwelijk 02-05-1841 in Utingeradeel met
Joukje(n) Libbes Leistra
*1809 Nijega
292 ♂
Freerk Jentjes van Es
03-08-1827 Akkrum
relatie met
Trijntje Willems
293 ♀
Trijntje Willems
relatie met
Freerk Jentjes van Es
03-08-1827 Akkrum
147 ♀
Rigtje Pieters Hofstra
leeftijd: 44 jaar
*11-08-1794
25-05-1839 Utingeradeel
huwelijk 06-07-1822 in Utingeradeel met
Jentje Freerks van Es
leeftijd: 79 jaar
*14-10-1799 Akkrum
29-06-1879 Utingeradeel
294 ♂
Pieter Gerrits Hofstra
leeftijd: 70 of 71 jaar
*1753
30-10-1824 Utingeradeel
huwelijk 26-08-1792 in Akkrum met
Minke Harings
295 ♀
Minke Harings
huwelijk 26-08-1792 in Akkrum met
Pieter Gerrits Hofstra
leeftijd: 70 of 71 jaar
*1753
30-10-1824 Utingeradeel
37 ♀
Sytske Zonneveld
leeftijd:
*27-04-1859 Langezwaag
huwelijk 12-05-1881 in Utingeradeel met
Gabe Hofstra
leeftijd: 91 jaar
*04-08-1855 Baard
02-11-1946 Nes (Utingeradeel)
74 ♂
Anne Minnes Zonneveld
leeftijd: 60 of 61 jaar
*1830 Scharnegoutum
06-07-1891 Utingeradeel
relaties:
(1) huwelijk 04-05-1854 in Utingeradeel met
Houkjen Hessels van der Leen
leeftijd: 33 jaar
*23-12-1830 Utingeradeel
31-12-1863 Utingeradeel
(2) huwelijk 01-07-1867 in Utingeradeel met
Geertje Kooistra
leeftijd:
*1847 Luxwoude
148 ♂
Minne Annes Zonneveld
leeftijd: 72 of 73 jaar
*1811 Akkrum
01-08-1884 Haskerland
huwelijk 30-05-1829 in Utingeradeel met
Trijntje Johannes de Haan
leeftijd: 75 of 76 jaar
*1801 Akkrum
26-06-1877 Utingeradeel
296 ♂
Anne Minnes Zonneveld
leeftijd: 43 of 44 jaar
*1774 Akkrum
06-04-1818 Akkrum
huwelijk 25-06-1809 in Akkrum met
Sjoukje (Sjoukjen) Abes Zantema
leeftijd: 72 of 73 jaar
*1789
13-03-1862 Utingeradeel
297 ♀
Sjoukje (Sjoukjen) Abes Zantema
leeftijd: 72 of 73 jaar
*1789
13-03-1862 Utingeradeel
huwelijk 25-06-1809 in Akkrum met
Anne Minnes Zonneveld
leeftijd: 43 of 44 jaar
*1774 Akkrum
06-04-1818 Akkrum
149 ♀
Trijntje Johannes de Haan
leeftijd: 75 of 76 jaar
*1801 Akkrum
26-06-1877 Utingeradeel
huwelijk 30-05-1829 in Utingeradeel met
Minne Annes Zonneveld
leeftijd: 72 of 73 jaar
*1811 Akkrum
01-08-1884 Haskerland
298 ♂
Johannes Douwes de Haan
leeftijd: 83 of 84 jaar
*1775 Akkrum
07-12-1859 Schoterland
huwelijk 04-01-1800 in Akkrum met
Janke Ijsbrands Brandsma
leeftijd: 84 of 85 jaar
*1776 Oldeboorn
15-06-1861 Schoterland
299 ♀
Janke Ijsbrands Brandsma
leeftijd: 84 of 85 jaar
*1776 Oldeboorn
15-06-1861 Schoterland
huwelijk 04-01-1800 in Akkrum met
Johannes Douwes de Haan
leeftijd: 83 of 84 jaar
*1775 Akkrum
07-12-1859 Schoterland
75 ♀
Houkjen Hessels van der Leen
leeftijd: 33 jaar
*23-12-1830 Utingeradeel
31-12-1863 Utingeradeel
huwelijk 04-05-1854 in Utingeradeel met
Anne Minnes Zonneveld
leeftijd: 60 of 61 jaar
*1830 Scharnegoutum
06-07-1891 Utingeradeel
150 ♂
Hessel Fokkes van der Leen
leeftijd: 48 of 49 jaar
*1795 Akkrum
28-12-1844 Utingeradeel
huwelijk 13-06-1818 in Utingeradeel met
Gerbrig Nannes Visser
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1798 Friens
05-04-1867 Utingeradeel
300 ♂
Fokke Uiltjes van der Leen
leeftijd: 66 of 67 jaar
*1758 Akkrum
27-12-1825 Utingeradeel
huwelijk 01-06-1783 in Akkrum met
Klaaske Hessels
leeftijd: 61 of 62 jaar
*1756 Oldeboorn
20-02-1818 Utingeradeel
301 ♀
Klaaske Hessels
leeftijd: 61 of 62 jaar
*1756 Oldeboorn
20-02-1818 Utingeradeel
huwelijk 01-06-1783 in Akkrum met
Fokke Uiltjes van der Leen
leeftijd: 66 of 67 jaar
*1758 Akkrum
27-12-1825 Utingeradeel
151 ♀
Gerbrig Nannes Visser
leeftijd: 68 of 69 jaar
*1798 Friens
05-04-1867 Utingeradeel
huwelijk 13-06-1818 in Utingeradeel met
Hessel Fokkes van der Leen
leeftijd: 48 of 49 jaar
*1795 Akkrum
28-12-1844 Utingeradeel
302 ♂
Nanne Eesges Visser
leeftijd: 57 of 58 jaar
*1757
08-06-1815 Idaarderadeel
huwelijk met
Meintje Gerbens
leeftijd: 61 of 62 jaar
*1756
02-05-1818 Idaarderadeel
303 ♀
Meintje Gerbens
leeftijd: 61 of 62 jaar
*1756
02-05-1818 Idaarderadeel
huwelijk met
Nanne Eesges Visser
leeftijd: 57 of 58 jaar
*1757
08-06-1815 Idaarderadeel